Bisidderforeningen Randers & Omegn


Har du siddet i en situation hos kommunen, lægen, advokaten eller lign.og manglet støtte til at få sagt de vigtige ting - eller til at få talt samtalen igennem bagefter?


Bisidderforeningen for Randers kan tilbyde dig hjælp fra en frivillig bisidder, som vil gennemgå din sag med dig inden mødet, være til stede sammen med dig under mødet som et ekstra sæt ører og øjne, og sikre, at du forstår de ting, der bliver sagt, at du får stillet de spørgsmål, du ønsker, og at du får brugbare svar med hjem.


Vore frivillige bisiddere er ikke professionlle med et stort kendskab til lovstof eller medicinske termer. Det er mennesker, der gerne vil hjælpe andre, der har brug for støtte ved vanskelige samtaler. Vi prioriterer, at de har gode personlige egenskaber som tålmodighed, imødekommenhed, engagement og lydhørhed, og de har selvfølgelig tavshedspligt.

Alle i Bisidderforeningen for Randers arbejder gratis..


MANGLER DU ET EKSTRA SÆT ØRER I EN SVÆR SITUATION???


SÅ KONTAKT BISIDDERFORENINGEN I RANDERS!

 

Kontakt os enten pr. mail eller telefon - og gerne i god tid:


 Kontaktperson: Karin Sørensen


 Mail: karso@outlook.dk


 Telefon: 51982170 - hverdage ml. 14.00 og 16.00

 


Vi har nu 14 bisiddere med forskellige kompetencer, og Bisidderforeningen har i 2017 været med ved ca. 90 sager fordelt på Jobcenter, Familieafdeling, Statsforvaltningen, læge- og hospitalbesøg og meget andet - en stigning på  ca. 50% i forhold til 2016.


Vi har alle deltaget i et 2-dages kursus "Bliv bedre Bisidder", udbudt af Center for Frivilligt 

Socialt arbejde og gennemført af Center for God Forvaltning. Her i efteråret deltog vi  i fortsætterkurset for erfarne bisiddere, der især handlede om god sagsbehandling og klagesager. Det betyder at vi nu er klædt på til at følge sager fra start til slut.__________________________________________________________________________________


  Kender du RANDERS LYDAVIS??


       Du kan få nyheder og information fra Randers og opland på CD hver 14. dag

       Avisen henvender sig primært til ældre, blinde, svagtseende og folk med

      læsevanskeligheder.

      Indholdet hentes fra Randers Amtsavis og Din Avis og består af lokale nyheder,

      nyttig information, navnenyt, nyheder fra Randers Kommune og dødsfald.


      Se hjemmesiden www.Lydavisen-Randers.dk , hvordu kan finde informationer om

       abonnement m.m.

      
              

 


__________________________________________________________________________________

.